info@nayamedic.com (063 18 65 610)

Specijalistička internistička ordinacija Naya Medic

Svedoci smo konstantnog povećanja broja ljudi koji pate od složenih, hroničnih bolesti poput dijabetesa, malignih bolesti, kardiovaskularnih i automunih bolesti. I pored sve dostupnijih znanja o uzrocima i složenim mehanizmima nastanka, trend njihovog porasta je sve veći i veći.

Da bi se pomoglo savremenom čoveku da zadrži, poboljša kvalitet svog zdravlja ili zaustavi komplikacije postojećih bolesti, mora se posegnuti za novim alatima.

Kontinuirano prateći svetske trendove lečenja, koristimo najnovije laboratorijske i druge dijagnostičke tehnike za detekciju uzroka bolesti kao i kombinacije lekova i suplemenata, terapijskih dijeta i detoksa i tehnike upravljanja stresom.

Naya medic je centar svog delovanja stavila na personalni, holistički i preventivni pristup koji omogućava preciznu detekciju i pouzdano lečenje uzroka nastanka bolesnog stanja, koji su uvek specifični za svaku osobu.

Provodeći vreme sa našim pacijentima, uzimajući detaljnu anamnezu, posmatramo interakcije između genetskih , epigenetskih i životnih faktora koji mogu dugoročno uticati na zdravlje i nastanak hronične bolesti, podržavajući tako jedinstveni izraz zdravlja i vitalnosti svakog pojedinca.

Mr sci med dr Danijela Drašković Radojković

Leptir na cvetu

Stojimo Vam na raspolaganju.

Kontaktirajte nas