9:00 - 17:00

Ponedeljak - Petak

Bulevar Mihajla Pupina 10V

sprat 2, app. 223, Beograd

Pozovi:

+381 63 18 65 610

Psihoneuroendokrinoimunologija (PNEI) je novi pristup 7 fundamentalnih delova medicine koje zajedno formiraju celinu jedne nove medicine, kombinovanjem psihijatrije, psihologije, neurologije, neurobiologije, neuroloških nauka, endokrinologije i imunologije. Ona se fokusira na pronalaženju pitanja funkcionisanja i disfunkcije nervnog, endokrinog i imunog sistema na promene u psihološkom statusu pacijenta. Ona ujedno pokušava na isti način da pokaže kako psihološke disfunkcije mogu uticati na fiziologiju i izazvati probleme u nervnom, endokrinom i imunom sistemu. Ovim udruživanjem i stvaranjem PNEI se želi objasniti značaj istraživanja veza koje postoje izmedju mozga, psihe, hormona i imunološkog sistema

 

PNEI i Hronični stres

Hronični stres se povezuje sa nastankom skoro svih hroničnih bolesti a u stvari prestavlja našu neprimerenu reakciju na životne situacije. Hronični stres za koji mi znamo, ima mnoge efekte na ljudsko telo i ujedno može izazvati probleme u neroendokrinoj sekreciji kao i bolesti koje su posledične poremećaju lučenja hormona. Hipotalamo-hipofizna-adrenalna ili HPA osovina je kompleks vrlo složenih uticaja i povratnih sprega između tri endokrine žlezde: hipotalamus, hipofiza i nadbubrežne žlezde.

Kada ova tri organa reaguju između sebe, kontrolišu našu reakciju na stres i imaju antinflamatorni efekat. Danas se sa sigurošću može reći da je najznačajniji uzročnik nastanka autoimunih bolesti, kao i skoro svih drugih bolesti upravo narušena ova osovina, tj preterano lučenje određenih neurotransmitera (dopamin, noradrenalin i serotonin) i hormona nadbubrežne žlezde (kortizol), što podstiče inflamaciju preko poremećaja mikrobiote u crevima, nastanak insulinske rezistencije, poremećaj polnih hormona, nastanak sindroma propustljivih creva i poremećaj sna.