9:00 - 17:00

Ponedeljak - Petak

Bulevar Mihajla Pupina 10V

sprat 2, app. 223, Beograd

Pozovi:

+381 63 18 65 610

U skladu sa zakonom, sve one metode i postupci lečenja, dijagnostičke procene, zdravstvene nege, prevencije i rehabilitacije koje nisu obuhvaćene konvencionalnom (zvaničnom) medicinskom metodologijom objedinjeni su pod nazivom - Komplementarna medicina. Pored lekova nastalih u farmacetskim laboratorijama, postoji čitav niz metoda i tehnika u kojima se koriste nekonvencionalne metode i proizvodi koji blagotvnorno utiču na ljudsko zdravlje. Komplementarna medicina podrazumeva kombinaciju nekonvencionalnih postupaka sa postupcima zvanične medicine. Ovaj izraz se često brka sa izrazom alternativna medicina, koja za razliku od komplementarne podrazumeva primenu metoda i postupaka umesto zvanične (konvencionalne) medicine. Postoji i pristup koji uzima sve više maha i pomera granice standardne medicinske prakse, pod nazivom integrativna medicina. Ona podrazumeva primenu konvencionalnih u kombinaciji sa komplementarnim metodama. Objedinjuje i koristi sve odgovarajuće pristupe standardne (preovlađujuće zapadne medicine) i one izvan te zvanične medicine i sagledava osobu kao celinu.

 

Holistički pristup

Od kada postoji život, jasno je da sve funkcioniše u skladu sa prirodom i da postoji međuzavisnost. Mi smo deo te prirode. Kao što priroda besprekorno funkcioniše kao sistem i pojedini delovi ne mogu preživeti bez drugih, tako i organizam funkcioniše samo kao celina. Ljudski organizam nije prost zbir pojedinih delova, već složen povezani sistem međuzavisnih činilaca.

Holistička pristup podrazumeva razumevanje čovekovog organizma kao celine. Funkcionalna medicina koristi upravo takav pristup posmatrajući pacijenta kao celinu, a ne određeno stanje kao izolovani slučaj. U holističkoj medicini se ne leči simptom (npr. glavobolje tabletom protiv bolova), već se pronalazi i deluje na uzrok, kako bi bolesno stanje zaista nestalo, životni procesi uskladili i osoba bila u potpunosti zdrava.

komplementarna medicina - holisticki pristup zdravlju

 

Dobrodošli u

NAYA MEDIC CENTAR

Mnogo pre nego se ispolji bolest u organizmu nastaju funkcionalni disbalansi koji se ogledaju u nespecifičnim tegobama poput umora, malaksalosti, problema sa imunitetom, varenjem i snom. Ako se ovi disbalansi dijagnostifikuju i tretiraju na pravi način, dobijamo veliku šansu za vraćanje organizma u balans i u funkcionalno stanje. U suprotnom slučaju, dolazi do postepenog nastanka bolesti.

Mi se fokusiramo na ceo organizam, tako što sagledamo vašu kompletnu medicinsku i laboratorijsku dokumentaciju. Uz detaljan razgovor o svim faktorima koji mogu dovesti do bolesti sagledavamo uzročnike i pravimo strateguju lečenja.

Lečenje se sastoji od personalizovanog plana suplementacije, dijetetskog režima ishrane i saveta o drugim metodama za poboljšanje kvaliteta zdravlja.

Na ovaj način radimo sa zdravim ljudima, koji zele da regenerišu i sačuvaju svoje zdravlje, kao i sa onima kod kojih već postoji neki funkcionalni disbalans ili hronična bolest (endokrinološke bolesti, autoimune bolesti, metaboličke bolesti, neurodegenerativne bolesti, maligne bolesti i sve bolesti udružene sa procesom starenja organizma).

U centru našeg delovanja su otkrivanje i lečenje uzroka nastanka bolesti. U našem fokusu je ČOVEK, a ne problematični organ ili bolest.